Definicja pojęcia:

industrioklimaks

Industrioklimaks - końcowe stadium łańcucha przemian sukcesji ekologicznej biocenoz zainicjowane silnym oddziaływaniem przemysłu na ekosystemy. Prowadzi to do zniszczenia naturalnego ekosystemu i powstania w jego miejscu nowego ekosystemu po wpływem oddziaływania emisji zanieczyszczeń przemysłowych, na którym pojawią się samorzutnie rośliny ruderalne, np. łopian, bylica, komosa itp.
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.5
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź