Definicja pojęcia:

kapilarność gleby

Kapilarność gleby - zdolność kapilarnego podnoszenia wody w glebie ponad zwierciadło wody podziemnej. Zjawisko to jest wywołane siłami kapilarnymi, działającymi między drobinami ciał stałych i ciekłych. Pory gruntu tworzą naczynia kapilarne, w których woda podnosi się ponad zwierciadło wody podziemnej. Wysokość podnoszenia zależy bezpośrednio od frakcji gruntu (mniejsze ziarna tworzą kanaliki o mniejszej średnicy). Rozróżnia się:
- kapilarność czynną (podnoszenie woda ponad poziom zwierciadła wody podziemnej przy podsiąkaniu od dołu),
- kapilarność bierną (utrzymywanie się woda ponad poziomem zwierciadła wody podziemnej przy jego obniżeniu).
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź