Definicja pojęcia:

lampa rentgenowska

Lampa rentgenowska - lampa próżniowa służąca do generacji promieniowania rentgenowskiego. Zbudowana jest z komory próżniowej z dwiema elektrodami, między którymi utrzymuje się duża różnica potencjałów. Promieniowanie rentgenowskie powstaje w wyniku wzajemnego oddziaływania swobodnych elektronów o dużej energii kinetycznej z atomami materiału antykatody.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź