Definicja pojęcia:

makrocząsteczka

Makrocząsteczka, makromolekuła - cząsteczka złożona z bardzo wielu atomów (od dziesiątek do setek tysięcy) połączonych wiązaniami chemicznymi (kowalencyjnymi), np. cząsteczki polimerów polichlorku winylu PCW, polietylenu PE [- C - C - ]n.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 5.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź