Definicja pojęcia:

mapa hałasu,mapa akustyczna

Mapa hałasu,mapa akustyczna - graficzna ilustracja rozkładu pola akustycznego na danym obszarze. Sporządza się ją w wyniku obliczeń poziomu dźwięku pochodzącego z różnych źródeł hałasu, przyuwzględnieniu ich lokalizacji oraz parametrów akustycznych. W zależności od rodzaju mapy źródłami hałasu mogą być: drogi, linie kolejowe i tramwajowe (mapy hałasu komunikacyjnego), lotniska (mapy hałasu lotniczego), maszyny i urządzenia techniczne (mapy hałasu przemysłowego). Mapy hałasu wykonuje się w celu całościowej oceny narażenia ludzi na hałas w miejscu ich pobytu, np. w miejscu zamieszkania, w pracy, w ośrodkach wypoczynkowych itp. Obecnie mapy hałasu stanowią podstawowy element ekspertyz i opracowań akustycznych, których zadaniem jest: planowanie obszarów zabudowy mieszkaniowej, tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego, racjonalne gospodarowanie emisjami; ocena oddziaływania inwestycji drogowych na środowisko (budowa nowych dróg, obwodnic, modernizacja istniejących szlaków komunikacyjnych); ocena oddziaływania inwestycji przemysłowych na środowisko (budowa nowego zakładu przemysłowego, analiza możliwości obniżenia emisji hałasu z terenu istniejącego już zakładu, uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, pozwolenia na emisję, itp.); określanie źródeł hałasu odpowiedzialnych za przekroczenia wartości dopuszczalnych w środowisku, itp.); racjonalne planowanie zakresu i kolejności prac wyciszeniowych; szacowanie skuteczności planowanych działań wyciszeniowych na terenie zakładu.
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.5
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź