Definicja pojęcia:

mikotoksyny, mykotoksyny

Mikotoksyny, mykotoksyny - substancje trujące wytwarzane przez wyższe grzyby pleśniowe (gromada Ascomycetes), grzyby czarne (Dematiaceous hyphomycetes) i grzyby niedoskonałe. Do znanych gatunków grzybów wytwarzających mikotoksyny należy rodzaj: Penicillum, Aspergillus, Fusarium, Trichothecium,.Trichoderma, Alternaria. Optymalna temperatura tworzenia się mikotoksyn oscyluje w granicach 20-25°C. Obecnie zidentyfikowano około 400 metabolitów grzybów zaklasyfikowanych do mikotoksyn. Mogą one działać toksycznie na człowieka, zwierzęta, rośliny i drobnoustroje. Często są to substancje rakotwórcze (np. aflatoksyny, ochratoksyny, trichotecyny i fumoniscyny); hamują m.in. syntezę DNA oraz powodują zmiany w metabolizmie RNA. Głównym źródłem zakażenia tymi substancjami jest ich bezpośrednie spożycie w produktach żywnościowych. Do najczęstszych przypadków zatrucia zalicza się uszkodzenie wątroby, nerek co może prowadzić do rozwoju choroby nowotworowej. Duża grupa mikotoksyn powoduje zaburzenia w funkcjonowaniu tkanki nerwowej i uszkodzenia centralnego układu nerwowego.
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.3
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź