Definicja pojęcia:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, NFOŚiGW - instytucja państwowa realizująca Politykę Ekologiczną Państwa poprzez finansowanie inwestycji w ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w obszarach ważnych z punktu widzenia procesu dostosowawczego do standardów i norm Unii Europejskiej. Działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia  2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz statutu nadanego przez Ministra Środowiska z dnia 21 czerwca 2002 r.
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy