Definicja pojęcia:

objętość właściwa

Objętość właściwa - objętość jednostki masy substancji wyrażona jako stosunek objętości jakiegoś ciała do jego masy: v = {Vover M}, gdzie V - objętość ciała, M - masa ciała. Zależy od ciśnienia zewnętrznego i temperatury.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.5
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź