Definicja pojęcia:

odnawialne surowce

Odnawialne surowce - zasoby cechujące się naturalnie stałą dostępnością oraz dostarczające stałych użytków, których konsumpcja nie zagraża przyszłym możliwościom użytkowania, o ile nie zostanie przekroczony próg ich zdolności naturalnego odnawiania się. Są to głównie surowce organiczne roślinne zawierające część energii słonecznej zmagazynowanej dzięki procesowi fotosyntezy. Na przykład:drewno, wierzba energetyczna, biogaz, rzepak do produkcji biopaliwa itp.
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.2
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź