Definicja pojęcia:

Państwowa Inspekcja Sanitarna, PIS

Państwowa Inspekcja Sanitarna, PIS - organ sanitarny do nadzoru nad warunkami higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynkowych, nad warunkamizdrowotnymi żywności i żywienia.
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.3
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź