Definicja pojęcia:

pęd

Pęd - 1) nadziemna część roślin składająca się z łodygi, liści, pąków i kwiatów. Niektóre pędy biorą udział w rozmnażaniu wegetatywnym;
2) wielkość wektorowa p charakteryzująca ruch ciała fizycznego; definiuje się ją jako iloczyn masy m i prędkości v ciała ( p=mv).


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź