Definicja pojęcia:

reakcja ekologiczna

Reakcja ekologiczna - oddziaływanie organizmu na środowisko, polegające na zaspokajaniu potrzeb życiowych (np. pobieranie pokarmu, budowa gniazd), przekształcaniu środowiska poprzez wydzielanie do niego różnych substancji lub produktów przemiany materii. Organizm żywy oddziałuje na część abiotyczną i biotyczną środowiska, np. rosnące obok siebie skupisko drzew i krzewów zmienia temperaturę i wilgotność otoczenia i stanowi schronienie dla wielu gatunków zwierząt.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 5.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź