Definicja pojęcia:

regresja

Regresja - proces zaniku określonego ekosystemu w wyniku działania zewnętrznych czynników naturalnych lub antropogenicznych, np. proces zaniku lasu na skutek jego wyrębu lub podwyższenia wód gruntowych, tj. jego podtopienie.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy