Definicja pojęcia:

reokreny

Reokreny - źródła w których woda strumieniem wypływa i następnie odpływa wzdłuż nachylenia terenu. Strumień wody porywa ze sobą drobne zawiesiny i pozbawia dna mułu, które zwykle jest piaszczyste lub kamienne. Najliczniej reokreny występują na terenach górskich. Fauna reokrenów zbliżona jest do fauny strumieni.
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź