Definicja pojęcia:

rewitalizacja

Rewitalizacja - przywracanie do życia zniszczonych obszarów lub zdegradowanych ekosystemów. Jest to proces przekształcania układów ubogich w przyrodniczo bogate. Przykładem jest rewitalizacja miast. Jest to ciąg działań przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, które przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego oraz do ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych.
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź