Definicja pojęcia:

seston

Seston - zawiesina stałych cząstek unoszących się w wodzie, powodujących zmniejszenie przezroczystości wody. Tworzą go organizmy żywe oraz cząstki mineralne. Seston dzieli się na: bioseston (tj. część ożywioną – plankton); abioseston (czyli część nieożywioną - szczątki organiczne i cząstki z wietrzejących skał).
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.5
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź