Definicja pojęcia:

silikony

Silikony - tworzywa krzemoorganiczne zawierające w głównym łańcuchu na przemian atomy krzemu i tlenu, np. silikon (dwumetylopolisiloksan) HO - Si(CH3CH3) - O -[-Si(CH3CH3) - O -]n - % Si(CH3CH3) - OH. Nieorganiczny łańcuch Si - O połączony jest z grupami węglowodorowymi łańcuchów bocznych, stanowiąc grupy pośrednie pomiędzy organicznymi i nieorganicznymi związkami wielkocząsteczkowymi. Cechują się hydrofobowością, niepalnością, stałością właściwości fizycznych i chemicznych w bardzo szerokim zakresie temperatury, tj. od -70°C do 400°C. Własności użytkowe silikonów zależą od wielkości i budowy cząsteczek, tj. liczby i rodzaju grup organicznych związanych z atomami krzemu, np. grup metylowych (CH3), grup etylowych (C2H5) lub fenylowych (C6H5).


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.7
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź