Definicja pojęcia:

środowisko

Środowisko - całokształt elementów ożywionych i nieożywionych danego obszaru, wraz z jego krajobrazem, ukształtowanym z jednej strony przez naturę, a z drugiej w wyniku działalności człowieka. Środowisko to obszar wzajemnych zależności, pewnego rodzaju układ sił i oddziaływań – wszystkie elementy danego środowiska są ze sobą powiązane, nie może być mowy o istnieniu jakiegokolwiek czynnika w izolacji od innych. Między środowiskiem, a żyjącymi w nim gatunkami zachodzi wzajemność oddziaływania. Czynniki biotyczne i abiotyczne oddziałują na siebie, tworząc pole do dalszego rozwoju gatunków.

Termin środowisko bywa niestety interpretowany wieloznacznie, a jego granice są ruchome i zależne od kontekstu wypowiedzi. Jest to stały problem w terminologii przyrodniczej – większość podstawowych pojęć z zakresu ekologii jest tłumaczona wielorako, co tworzy liczne niejasności.


wodospad
fot. pixabay.comLegenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy