Definicja pojęcia:

taksje

Taksje, taktyzmy - reakcja ruchowa zwierząt i roślin, związana z ich swobodnym przemieszczeniem się pod wpływem fizycznych i chemicznych bodźców kierunkowych. W zależności od działającego bodźca wyróżnia się następujące rodzaje taksji: chemotaksje (ruchy wywołane bodźcem chemicznym, np. plemników, ciałek krwi), fonotaksje (ruchy organizmów wywołane bodźcem dźwiękowym, np. odszukiwanie partnera, reakcja na dźwięk drapieżnika), fototaksje (reakcje ruchowe niższych roślin, zwierząt oraz komórek wywołane bodźcem świetlnym), galwanotaksje (reakcje organizmów jednokomórkowych lub komórek, np. leukocytów, na przepływ prądu elektrycznego), geotaksje (reakcje organizmów jednokomórkowych, np. glonów, pierwotniaków, na grawitację ziemską; zapobiegają one zbyt dużemu zagłębieniu się w wodzie), higrotaksje (reakcje ruchowe organizmów wywołane wysoką wilgotnością w środowisku), hydrotaksje (reakcje ruchowe organizmów na wodę, np. zwierzęta sucholubne unikają wody), reotaksje (reakcje ruchowe organizmów wodnych zgodne lub przeciwne kierunkowi ruchu wody), termotaksje (wzrost aktywności ruchów organizmów wywołanych zmianami temperatury) i tigmotaksje (reakcje ruchowe organizmu wywołane przez dotyk).


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.3
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź