Definicja pojęcia:

tereny ruderalne

Tereny ruderalne - obszary gruntownie zmienione przez człowieka. Zwykle są to tereny zurbanizowane, m.in. hałdy, wysypiska gruzu i śmieci, nasypy kolejowe itp. Ze względu na charakter takich siedlisk wykształcają się na nich specyficzne biocenozy, w których dużą rolę odgrywają gatunki synantropijne.
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 3.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy