Definicja pojęcia:

udarność

Udarność - odporność materiału na złamanie przy uderzeniu. Definiuje się ją jako stosunek pracy potrzebnej do złamania znormalizowanej próbki z karbem do pola przekroju poprzecznego tej próbki w miejscu karbu. Do wyznaczenia udarności stosuje się młoty udarowe i próbki o przekroju kwadratowym. Materiały kruche mają małą udarność.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.5
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź