Definicja pojęcia:

zależności wewnątrzgatunkowe

Zależności wewnątrzgatunkowe - wzajemne oddziaływanie osobników tego samego gatunku. Mogą mieć charakter przeciwdziałania lub współdziałania. Na przykład zacienienie jednego osobnika rośliny przez inny lub okresowe skupianie się zwierząt na czas rozrodu, wędrówek, opieki nad potomstwem.


Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.3
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź