Definicja pojęcia:

administracja geologiczna

Administracja geologiczna - ogół czynności zarządzania służbą geologiczną i działalnością geologiczną w kraju oraz ogół organów państwowych i samorządowych zajmujących się zarządzaniem w dziedzinie geologii. Organami administracji geologicznej są: minister środowiska, działający przy pomocy głównego geologa kraju, wojewodowie, z upoważnienia których mogą być powołani główni geolodzy wojewódzcy oraz starostowie, działający jako organy pierwszej instancji w sprawach należących do właściwej administracji geologicznej, o ile nie zostały one zastrzeżone dla wojewodów lub ministra środowiska.[ASd]
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.3
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy