Definicja pojęcia:

adsorbent (substancja adsorbująca)

Adsorbent (substancja adsorbująca) - ośrodek skalny oraz substancje zawieszone w wodach, uczestniczące w procesach sorpcyjnych (→ sorpcja, → sorbent). Na ich powierzchni gromadzą się cząsteczki → adsorbatu. Podstawowymi adsorbentami kationów w wodach podziemnych są minerały ilaste i zeolity, substancja organiczna, wodorotlenki i tlenki wielu metali. Adsorbentami anionów są głównie wodorotlenki glinu i częściowo żelaza (ryc. 1). → Adsorpcja. [AM] Ryc. 1. Uproszczony schemat rozmieszczenia kationów wymiennych w: a - kaolinicie, b - hydrołyszczyku, c - montmorillonicie
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.6
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy