Definicja pojęcia:

aeracja warstwy wodonośnej (napowietrzanie warstwy wodonośnej)

Aeracja warstwy wodonośnej (napowietrzanie warstwy wodonośnej) - metoda oczyszczania wód podziemnych in situ. Polega na zatłaczaniu powietrza do warstwy wodonośnej (strefy saturacji) w celu biodegradacji zanieczyszczeń organicznych. Metodę a.w.w. stosuje się także do uzdatniania wody podziemnej poprzez stworzenie w warstwie wodonośnej warunków utleniających i wytrącanie nierozpuszczalnych związków żelaza i manganu (metody: Vyredox, Hydrox).[AS]
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy