Definicja pojęcia:

agresywność wody (korozyjność wody)

Agresywność wody (korozyjność wody) - właściwość wody wywołana jej składem chemicznym, powodująca niszczenie skał, betonów, konstrukcji metalowych pozostających z nią w kontakcie. Niektórzy badacze a.w. rozumieją jako niszczenie skał i betonów, korozyjność natomiast jako niszczenie konstrukcji metalowych. Badacze zachodni zawężają niekiedy pojęcie a.w. jedynie do niszczenia skał węglanowych. A.w. powoduje nieodwracalne zmiany ośrodka skalnego ( → ługowanie) i zmienia → chemizm wód. Najczęściej mamy do czynienia z wodami o a. ługującej (zawierającymi poniżej 90 mg CaCO3/dm), a. węglanowej (zawierającymi ponad 4 mg CO2/dm3), a. magnezowej (zawierającymi ponad 1000 mg Mg/dm), a. siarczanowej (zawierającymi ponad 250 mg SO4/dm3), a. amonowej (zawierającymi ponad 15 mg N-NH4/dm) oraz a. kwasowej występującej przy pH wody poniżej 7. Agresywnie działają też wody o wysokich stężeniach chlorków, przekraczających 1000 mg/dm3, oraz w stosunku do rur żeliwnych – wody bogate w → tlen.[AM]
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 5.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy