Definicja pojęcia:

aktywność jonowa (aktywność termodynamiczna)

Aktywność jonowa (aktywność termodynamiczna) - efektywne → stężenie (zdolność do reakcji) jonu w roztworze rzeczywistym, uwzględniające wszystkie oddziaływania innych cząsteczek (jonów) obecnych w układzie. A. jonu jest mniejsza od stężenia molowego ci tego jonu w roztworze i zbliża się do wartości tego stężenia wraz ze wzrostem stopnia rozcieńczenia roztworu. Wartość a. uzyskuje się mnożąc stężenie molowe ci jonu w roztworze przez współczynnik aktywności γi:ai = γi ci gdzie: ai - aktywność jonu [1], yi - współczynnik aktywności jonu [1], ci - stężenie molowe jonu [ML -3 ].[JD]
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 5.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy