Definicja pojęcia:

alekina klasyfikacja (chemizmu wód)

Alekina klasyfikacja (chemizmu wód) - klasyfikacja hydrochemiczna opracowana w latach pięćdziesiątych w Związku Radzieckim z myślą o wszystkich wodach naturalnych. O klasie wody decyduje dominujący główny anion, natomiast dominujący kation – o grupie wód. W każdej grupie mogą występować trzy typy wód wydzielone na podstawie stosunków jonowych (ryc. 2). Stosowany jest również skrócony zapis A.k. → Klasyfikacje hydrogeochemiczne.[AM] Ryc. 2. Klasyfikacja chemiczna wód naturalnych wg O. A. Alekina (1970)
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy