Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź

SŁOWNIK HYDROGEOLOGICZNY

Hydrologia to nauka zajmująca się badaniem wody. Środowisko przyrodnicze bogate jest w wodę występującą pod różnymi postaciami, a stan czystości wody jest niezbędną informacją dla każdego współczesnego człowieka. Geologia zaś, to nauka zajmująca się budową naszej planety. Procesy zachodzące wewnątrz Ziemi i na jej powierzchni istotnie wpływają na życie ludzi, dlatego tak ważne jest ich zrozumienie.

Słownik hydrogeologiczny zawiera definicje pojęć, które łączy wspólna cecha określana mianem wody podziemne. Inne z podstawowych zagadnień tej nauki to: dynamika wód podziemnych, czyli analiza ruchu wody w środowisku skalnym, hydrogeologia regionalna - jednostki hydrogeologiczne, hydrogeochemia - zmiany składu chemicznego wód podziemnych, paleohydrogeologia.

Słownik ekologiczny i przyrodniczy. Ekosłownik.
Słownik - eko, ekologia, ochrona przyrody, ochrona środowiska, przyroda i środowisko.

Pomoc »
Pasaż zakupowy