Definicja pojęcia:

amoniak nh3 (azan)

Amoniak nh3 (azan) - gaz powstający w warunkach redukcyjnych, między innymi jako efekt amonifikacji – rozkładu ciał białkowych (kwasów nukleinowych, mocznika itd.). Amoniak spotykany jest często w zanieczyszczonych wodach podziemnych, a w warunkach naturalnych – w wodach stref redukcyjnych, m.in. w otoczeniu złóż ropy naftowej, lub jako domieszka gazów wulkanicznych. Reaguje z wodą tworząc jony amonowe . → Azot, → Nitryfikacja, → Azot amonowy. [AM]
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy