Definicja pojęcia:

amonifikacja (deaminacja)

Amonifikacja (deaminacja) - 1.Mikrobiologiczny rozkład związków organicznych zawierających → azot, którego końcowym efektem jest m.in. amoniak. A. zachodzi powszechnie w wodach i w glebach w → warunkach redukcyjnych i jest jednym z podstawowych procesów w przyrodniczym krążeniu azotu. → Mineralizacja (substancji organicznej), → Denitryfikacja, → Biodegradacja, → Amoniak, → Jon amonowy. 2.Proces uzdatniania wody, zwany niekiedy też chloroaminowaniem, polegający na dodawaniu amoniaku do wody po procesie chlorowania.[AM]
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy