Definicja pojęcia:

amplituda wahań zwierciadła wód podziemnych

Amplituda wahań zwierciadła wód podziemnych - różnica między najwyższym a najniższym stanem zwierciadła wód podziemnych w określonym czasie, np. sezon, rok, wielolecie. Największe wartości osiąga zazwyczaj w obszarach wododziałowych (→ dział wód podziemnych), najmniejsze – w obrębie dolin rzecznych. → Wahania zwierciadła wód podziemnych.[SK]
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.5
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy