Definicja pojęcia:

analiza areometryczna

Analiza areometryczna - jedna z metod → analizy granulometrycznej, oparta na prawie Stokesa. Stosowana jest do oznaczania zawartości cząstek (frakcji iłowej i pyłowej) o średnicy ziarn mniejszych od 0,07 mm, w celu ustalenia procentowego udziału poszczególnych frakcji w badanej próbce. Rozdzielenia skały na frakcje dokonuje się z użyciem aerometru na podstawie określenia prędkości opadania cząstek mineralnych w zawiesinie wodnej przez oznaczenie zmian jej gęstości.[TB i DM]
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 3.7
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy