Definicja pojęcia:

analiza bakteriologiczna (wody)

Analiza bakteriologiczna (wody) - wyniki badania lub (badanie) stanu bakteriologicznego wód użytkowych (Analiza bakteriologiczna (wody)] woda użytkowa), w tym wód podziemnych, wykonywane rutynowo dla oceny sanitarnej jakości wody, zwłaszcza przydatności wody do celów pitnych i gospodarczych. A.b. obejmuje najczęściej tylko 7 bakteriologicznych wskaźników jakości wody, wymienionych w obowiązujących przepisach sanitarnych (Rozp. Min. Zdrowia z dn. 4 września 2000 r.; DzURP Nr 82, poz. 937). → Analiza wody, → Skład bakteriologiczny wody.[AM]
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.3
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy