Definicja pojęcia:

analiza chemiczna balneologiczna (wody)

Analiza chemiczna balneologiczna (wody) - badania fizykochemiczne wody w celu ustalenia jej właściwości leczniczych. Wyróżnia się a.ch.b.: orientacyjne, małe, duże i kontrolne. A.ch.b. orientacyjna – stanowi podstawę wstępnej charakterystyki wody napotkanej w nierozpoznanym terenie lub poziomie wodonośnym. Pozwala na zaliczenie jej do odpowiedniej grupy klasyfikacyjnej i określenie cech swoistych. A.ch.b. mała – podstawa pełnej charakterystyki wody leczniczej. Obejmuje oznaczenie ważniejszych cech fizycznych wszystkich składników głównych (makroelementów) oraz tych gazów i składników drugorzędnych oraz mikroelementów, które decydują o przynależności wody do danej grupy wód swoistych. A.ch.b. duża – wykonuje się ją w ciągu pierwszych trzech lat eksploatacji wody leczniczej łącznie z innymi pomiarami i obserwacjami hydrogeologicznymi. A.ch.b. kontrolna – umożliwia bieżące śledzenie zmian, jakie zachodzą w składzie chemicznym i cechach fizycznych wody podczas eksploatacji jej złoża. Częstotliwość wykonywania zależy od przebiegu tych zmian w czasie. Obejmuje najczęściej oznaczenia podstawowych cech fizykochemicznych wody decydujących o jej właściwościach leczniczych. [AK]
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.3
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy