Definicja pojęcia:

analiza granulometryczna

Analiza granulometryczna - określenie składu granulometrycznego skały okruchowej polegające na mechanicznym rozdzieleniu jej na frakcje o określonych średnicach ziarn i ustaleniu procentowego udziału poszczególnych frakcji w badanej próbce. W skałach o średnicach ziarn mniejszych od 0,07 mm analizę wykonuje się metodą areometryczną (Analiza granulometryczna] | analiza areometryczna), a przy większych od 0,07 mm – metodą sitową (→ analiza sitowa). → Krzywa uziarnienia sumacyjna. [TB i DM]
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.5
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy