Definicja pojęcia:

analiza polowa (wody); analiza terenowa

Analiza polowa (wody); analiza terenowa - 1. Skrócona → analiza wody wykonywana w terenie, obejmująca oznaczenia (często jakościowe lub orientacyjne) wybranych cech fizykochemicznych lub chemicznych wody. Wykonywana zazwyczaj jako → analiza wskaźnikowa, → analiza przybliżona, → analiza kontrolna lub wstępna do badań szczegółowych. 2. Pojęcie używane jest również dla określenia krótkotrwałego → pompowania badawczego.[AM]
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy