Definicja pojęcia:

analiza systemowa w dynamice wód podziemnych

Analiza systemowa w dynamice wód podziemnych - tok postępowania badawczego, w którym badany → system hydrogeologiczny z punktu widzenia różnych form ruchu wód podziemnych, jako przejawu współdziałania pól sił charakteryzujących zmianę energii (ciśnienia, temperatury) i masy substancji w wodach podziemnych. Główną zasadą a.s. jest kompleksowość i określona kolejność badań: poczynając od właściwości obiektów hydrogeologicznych bezpośrednio wiążących się z ruchem wód podziemnych, poprzez różnego rodzaju więzi i procesy przejawiające się podczas tego ruchu, a kończąc ich matematycznym opisem i ustaleniem prawidłowości ruchu wód podziemnych dla konkretnych warunków hydrogeologicznych. → Dynamika wód podziemnych. [TB]
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.5
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy