Definicja pojęcia:

analiza wody

Analiza wody - a.w. oznacza zarówno czynność, jak i wynik przeprowadzonych badań: określania składu chemicznego, cech fizycznych, organoleptycznych i bakteriologicznych wody. Podczas analizowania wody bada się substancje występujące w wodzie. Samej wody dotyczy jedynie ocena składu izotopowego i temperatury. Pojęcie a.w. rozszerzone przymiotnikowo może określać zakres badań (→ analiza chemiczna wody, → analiza fizykochemiczna wody, → analiza bakteriologiczna (wody), → analiza organoleptyczna wody), szczegółowość badań (→ analiza ilościowa (wody), → analiza jakościowa wody, → analiza szczegółowa (wody), analiza pełna, → analiza przybliżona, → analiza wskaźnikowa (wody)), miejsce przeprowadzonych badań (→ analiza polowa (wody), analiza laboratoryjna) lub zastosowaną metodę badań.[AM]
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 3.8
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy