Definicja pojęcia:

krzywa konsumcyjna; krzywa przepływu

Krzywa konsumcyjna; krzywa przepływu - wykres obrazujący zależność między stanami wody odczytanymi na wodowskazie a natężeniem przepływu rzeki w przekroju wodowskazowym (ryc. 44, 45).[SK, AK] ] Ryc. 44. Zależność między stanem wody a przepływem (wg Dynowska, Tlałka, 1982) Ryc. 45. Krzywa konsumcyjna, krzywa przepływu
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 5.0
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy