Definicja pojęcia:

potencjał redoks eh; p. redox, p. utleniająco-redukcyjny, p. oksydacyjno-redukcyjny

Potencjał redoks eh; p. redox, p. utleniająco-redukcyjny, p. oksydacyjno-redukcyjny - ilościowa miara zdolności utleniających →utleniacza i zdolności redukujących → reduktora w badanych wodach. P.r. jest wyrażany w woltach w stosunku do wzorcowego potencjału normalnej elektrody wodorowej i oznaczany symbolem Eh lub wyrażany w specjalnej 42-stopniowej → skali redoks rH opracowanej przez Clarka (ryc. 80). Zależność p.r. wyrażanego w woltach Eh i wyrażanego w skali redoks rH jest następująca: → Środowisko utleniające, → Środowisko redukcyjne.[AM] Ryc. 80. Schemat zmian warunków redoks i pH wody1 – warunki utleniające, wody kwaśne, 2 – warunki utleniające, wody zasadowe, 3 – warunki redukcyjne, wody kwaśne, 4 – warunki redukcyjne, wody zasadowe;1 – granice pola trwałości wody, 2 – warunki najczęściej spotykane w wodach podziemnych
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 4.6
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy