Definicja pojęcia:

rozpuszczalność

Rozpuszczalność - zdolność minerałów, gazów, cieczy do rozpuszczania się w wodach podziemnych, do tworzenia → roztworów wodnych. Rozpuszczalność poszczególnych substancji jest różna, zależy też od warunków środowiska, w jakich zachodzi ten proces. Rozpuszczalność minerałów i cieczy stosunkowo mało zmienia się pod wpływem zmian ciśnienia, najczęściej wzrasta pod wpływem podwyższenia temperatury, a zwłaszcza stężenia niektórych gazów. W przypadku gazów rozpuszczalność wzrasta ze wzrostem ciśnienia, a maleje wraz ze wzrostem temperatury. Rozpuszczalność jest wyrażana jako stężenie roztworu nasyconego w danej temperaturze i ciśnieniu i podawana w gramach na 100 gramów wody. Miarą rozpuszczalności substancji trudno rozpuszczalnych jest wartość liczbowa →iloczynu aktywności. → Rozpuszczanie.[AM]
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 3.9
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy