Definicja pojęcia:

woda słodka; woda zwykła

Woda słodka; woda zwykła - woda podziemna o mineralizacji nieprzekraczającej 1 g/dm3 . W kategorii tej wyróżnia się też wody ultrasłodkie (M < 0,2 g/dm3) oraz akratopegi (0,5 < M < 1 g/dm3). W niektórych państwach granica → mineralizacji wody słodkiej, traktowanej jako → woda użytkowa, jest przesunięta do 2 g/dm3, a nawet wyżej. Woda słodka nie zawsze jest wodą użytkową, może np. wykazywać zbyt wysoką promieniotwórczość, zabarwienie itp. → Woda pitna, → Wody naturalne, → Woda niskozmineralizowana, →Zródło wody słodkiej. [AM]
Legenda. Pokaż objaśnienia oznaczeń i skrótów
Szukaj
Oceń stronę
Ocena: 3.9
Wybór wg alfabetu:
a b c ć d e f g h i j k l ł m n o q p r s ś t u v w x y z ż ź
Pasaż zakupowy