Ochrona powietrza - aspekty, cele i sposoby. Degradacja powietrza

Ochrona powietrza Ochrona powietrza
Ochrona powietrza to inwestowanie w ekologiczne środki transportu (także ich promocja i unowocześnianie) oraz modernizacja istniejących technologii przemysłowych tak, by emitowały coraz mniej zanieczyszczeń.

Źródłem zanieczyszczeń powietrza są przede wszystkim przemysł oraz transport. W wyniku przemieszczania się mas powietrza na znaczne odległości, jego zanieczyszczenia należą do najgroźniejszych, ponieważ w krótkim czasie może zostać skażony znaczny obszar.


W efekcie zanieczyszczony może być nawet obszar o dużych walorach przyrodniczych, znacznie oddalony od ośrodków przemysłowych, który pozornie nie jest narażony na skażenie. Ponadto ten rodzaj zanieczyszczeń w znacznym stopniu wpływa na pozostałe, zarówno w wyniku jego powszechności (chociażby transport) jak i możliwości kumulowania się (np. opad pyłu pochodzenia przemysłowego na glebę zanieczyszczoną nadmierną ilością nawozów mineralnych, czy też kwaśne deszcze).

Elektrownia gdzie paliwem jest węgiel (Wikipedia, GNU)
Elektrownia węglowa (Wikipedia, GNU)

Obok niekorzystnych zmian środowiska o zasięgu lokalnym (np. smog) czy regionalnym, ten typ zanieczyszczeń wpływa także na środowisko globalnie i tak np. zmiany klimatyczne czy dziura ozonowa są jednym z następstw zanieczyszczania powietrza. Ochrona powietrza stała się szczególnie ważna w ostatnich latach, kiedy to wiele państw stara się znacznie redukować tego typu zanieczyszczenia, tym samym ograniczając swój udział w ocieplaniu się klimatu
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Ogłoszenia - ekologia.pl
Pasaż zakupowy