Domena: Eukarionty (Eucaryota)

Eukarionty (łac. Eucaryota) – są to organizmy zbudowane z komórek, które posiadają jądro komórkowe z chromosomami. Jest to jedyny element odróżniający je od prokariotów. To oznacza, że do eukariontów zaliczane są wszystkie organizmy komórkowe. Według szacunków do tej grupy należy 5-10 mln gatunków, przy czym opisane zostały mniej niż dwa miliony.

Inne nazwy eukariontów to m.in. eukarioty, organizmy eukariotyczne, jądrowe, organizmy jądrowe. W systematyce eukarioty traktowane są jako domena, królestwo, nadkrólestwo lub cesarstwo. Do eukariontów zaliczane są cztery królestwa: Protista, grzyby, rośliny i zwierzęta.
Atlas ziół - indeks nazw polskich
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź