Lodowce - dlaczego i gdzie topnieją? Konsekwencje topnienia

LodowceLodowce

Lodowce topnieją w wyniku kilku czynników: nasłonecznienia, które powoduje  nagrzewanie się kamieni na powierzchni lodowca, oddziaływania  wód lodowcowych z wyżej położonych części lodu oraz ciepłych mas powietrza i ciepłych wiatrów.Dlaczego topnieje lód

IPCC podało, że wzrost średniej temperatury w Arktyce był dwa razy większy w ciągu minionych stu lat niż wzrost średniej dla całego świata.

Temperatura w Arktyce
Temperatura w Arktyce. Źródło: Grida


Wokół Antarktydy z kolei  klimat ocieplił się w ciągu ostatniej dekady o 0,2 stopnia Celsjusza, czyli dwa razy bardziej niż wszystkie oceany Ziemi w ciągu 30 lat. Przeciętna temperatura na Antarktydzie wzrosła od 1957 r. o mniej więcej 0,56 stopnia C i wynosi obecnie - 45,6 stopni C.

Jak szybko i gdzie topnieje?

W skutek ocieplenia klimatu powierzchnia lodowców zmniejsza się na całym świecie. W ciągu ostatnich 50 lat zarejestrowano zmiany w  miąższości lodowców rzędu 100 m. Zasięg czół lodowców zmniejszał się średnio o 50. m na rok.

Największy lodowiec Antarktydy, Pine Island, cofa się o 40 proc. szybciej niż w latach 70. zeszłego wieku. Pozostawia w oceanie wodę i  lód. Lodowiec Smitha cofa się o 83 proc. szybciej niż w 1992 r. Wszystkie lodowce na tym terenie tracą rocznie około 103 mln ton lodu rocznie. W wyniku m.in wzrostu temperatur obserwujemy zjawisko topnienia lodu morskiego.


Poziom lodu
Źródło: NASA


JPL's Gravity Recovery and Climate Experiment podało, że Grenlandia  utraciła  150-250 km3 lodu między 2002 a 2006 rokiem, natomiast Antarktyda  utraciła w latach 2002-2006 152 km3.

Konsekwencje

W tej chwili bardzo trudno przewidzieć wszystkie skutki topnienia lodowców. W 2007 r. Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu (IPCC) prognozował, że poziom morza podniesie się o 20-60 cm w ciągu najbliższych 50-100 lat.  Kurczenie się lodowców będzie odpowiedzialne za połowę tych wartości.  Wzrost poziomu morza bezpośrednio zagraża nisko położonym terenom. Zagrożone są m.in. Amsterdam i Londyn.

Zwiększony napływ wód pochodzących z topnienia do Oceanu Atlantyckiego może poważnie zaburzyć układ cyrkulacji na Atlantyku. Skala zmian może mieć negatywny wpływ na strukturę i funkcjonowanie ekosystemów. Zagrożonych wymarciem jest wiele gatunków zwierząt i roślin. 

Problemem  dla miast i wsi usytuowanych w dolinach  będą   powodzie lodowcowe, zwane GLOFS (Glacier Lake Outburst Flood). Mogą one przybierać katastrofalne rozmiary.
Ocena (3.7) Oceń:
Pasaż zakupowy