Zmiany klimatyczne - cykle i przyczyny. Antropogeniczne zmiany

Zmiany klimatyczne Zmiany klimatyczne

Zmiany klimatyczne są naturalnym zjawiskiem. Klimat jest kształtowany przez wzajemne oddziaływanie jej powierzchni i atmosfery, które ogrzewane są przez promieniowanie słoneczne o zmiennym natężeniu. Obecnie żyjemy w okresie interglacjalnym (klimat umiarkowany), zwanym holocenem, który trwa już ok. 11,5 tys. lat.Wiedzy o klimacie w przeszłości dostarczają paleoklimatologom naturalne archiwa – czasze lodowe  Grenlandii czy Antarktydy.

Cykle

Zmiany klimatu zachodzą w nakładających się cyklach. Cykle mają różne długości – dłuższe są powodowane  przez czynniki  o astronomicznym charakterze i zmiany  parametrów orbity Ziemi, krótsze zaś przez czynniki regionalne.
Europa skuta lodem
20 tys. lat temu prawie cała Europa była pokryta lądolodem, którego grubość przekraczała 3 km.

Cykliczne zmiany klimatu  występują  okresie 125–130 tysięcy lat.  Przejście z klimatu chłodnego do klimatu umiarkowanego następowało szybciej niż proces ochładzania klimatu. Okresy interglacjalne trwające do kilkunastu tysięcy lat charakteryzowały się stabilnym  klimatem, okresy chłodne natomiast dużymi wahaniami parametrów klimatycznych.
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Ogłoszenia - ekologia.pl

Zobacz także

Strach przed klimatemStrach przed klimatem
Pasaż zakupowy