W Trosce o Naturę

W Trosce o Naturę - znak ekologiczny systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Certyfikat „W Trosce o Naturę” jest potwierdzeniem udziału w programie o tej samej nazwie i świadczy współpracy z organizacją odzysku Polski System Recyklingu SA.

Udział w programie i uzyskanie znaku świadczy o tym, że firma dąży do minimalizacji zanieczyszczeń środowiska naturalnego na każdym etapie  – produkcji, eksploatacji i gospodarki odpadami – bierze udział w działaniach edukacyjnych, informacyjnych i lobbingowych.

Symbol ekologiczny „W Trosce o Naturę” zobowiązuje do:
  • wytwarzanie/dostarczanie produktów o niskiej szkodliwości dla środowiska,
  • minimalizacji odpadów,
  • wspieranie inicjatyw, służących poprawie jakości środowiska.
O etykietę ekologiczną mogą ubiegać się firmy z różnych dziedzin i sektorów (m.in. spożywczego, budowlanego, przemysłowego, kosmetycznego, obuwniczego), producenci, importerzy, firmy zbierające i przetwarzające odpady, a także gminy, powiaty, szkoły i organizacje ekologiczne.

Jak uzyskać oznaczenie ekologiczne „W Trosce o Naturę”? Prawo do używania znaku mają firmy, które nawiązały współpracę z organizacją odzysku Polski System Recyklingu SA. Licencja na używanie ekoznaku „W Trosce o Naturę” jest bezpłatna. Znakiem  można  się  posługiwać  wykorzystując wszystkie  kanały komunikacji z otoczeniem.

Więcej informacji na stronie Polskiego Systemu Recyklingu SA.: http://www.psr.pl/psr/
Whole Trade Guarantee »
« Vegan Society
wykop.pltwitter.plfacebook.pl
Oceń: Drukuj

Zobacz inne znaki powiązane tematycznie:

Pasaż zakupowyprzejdź do pasażu pasaż

Szukaj znaku, etykiety lub symbolu ekologicznego
>> Zamknij <<