Ambystoma tygrysia (Ambystoma tigrinum)

Nazywany/a też: salamandra tygrysia

Źródło: Wikipedia
Spora salamandra o walcowatym, krępym ciele i dużej, szerokiej głowie. na tułowiu dobrze widoczne bruzdy międzyżebrowe, kończyny krótkie i delikatne o grubych palcach. Ogon gruby i masywny, wyraźnie bocznie spłaszczony może stanowić prawie połowę długości ciała. Podstawowym ubarwieniem jest kolor czerwono-brązowy, który może występować w różnych odcieniach. Spotykane są także osobniki o ciemnobrązowe a nawet szaro oliwkowe lub niemal czarne. Na tym tle na grzbiecie i ogonie szereg jaskrawożółtych plam, niekiedy łączących się i przyjmujących formę nieregularnych pręg. Strona brzuszna jaśniejsza przeważnie żółto-szara. Samce są nieznacznie większe od samic.
  1. Występowanie
  2. Środowisko i tryb życia
  3. Rozmnażanie
  4. Pokarm
  5. Systematyka
  6. Galeria zdjęć

Występowanie

Występuje na terenie Ameryki Północnej, gdzie jest spotykana od południowej części Kanady, poprzez Stany Zjednoczone aż po północne tereny Meksyku. Tym samym jest zasiedla największy obszar spośród wszystkich płazów ogoniastych Ameryki Północnej. Nic dziwnego, że na tak rozległym terytorium wyodrębniono kilka podgatunków o nieco odmiennym ubarwieniu i zasięgu występowania.
Czy wiesz, że...
  • W mniej korzystnych warunkach do przeobrażenia może dojść nawet po roku. W górach często dochodzi do neotenii, czyli do sytuacji gdy larwy nie przekształcają się, całe życie spędzając w wodzie jako postać larwalna chociaż zdolna do rozrodu.
  • Zarówno budowa ciała jak i ubarwieniem przypomina krajowa salamandrę plamistą. Podobnie jak aksolotl meksykański bywa hodowana w niewoli zarówno przez hobbystów jak i w laboratoriach jako zwierzę doświadczalne.

Środowisko i tryb życia

Najczęściej spotykana w wilgotnych lasach, często w pobliżu strumieni, oczek wodnych lub starorzeczy. Bywa spotykana także na wilgotnych łąkach, w górach dochodzi do 3 000 m n.p.m. Jest aktywna nocą, kiedy wyrusza na łowy. W ciągu dnia podobnie jak inne gatunki salamander ukrywa się pod korzeniami i kamieniami a także w różnego typu szczelinach i norkach. Jedynie w chłodniejsze, deszczowe dni bywa także aktywna w ciągu dnia. 

Rozmnażanie

W zależności od miejsca występowania gody mogą odbywać się od wiosny (niziny) po środek lata (góry). Na okres godów gromadzi się w płytkich ciekach wodnych, niekiedy pojawiających się jedynie okresowo, tu też na dnie samiec przekazuje spermatofory. Samica składa jaja w pakietach, przyczepiając je do roślin wodnych. Około 2-3 tygodnie później wykłuwają się niespełna 2 centymetrowe larwy. Mają one trzy pary skrzeli zewnętrznych i dobrze wykształconą płetwę ogonową. W zależności od zasobności pokarmu i temperatury wody do przeobrażenia dochodzi 2-4 miesiące później. Świeżo przeobrażone salamandry mierzą około 8 cm a dojrzałość płciowa osiągają po 3 latach.

Pokarm

Podstawę pożywienia stanowią różnego rodzaju skąposzczety (np. dżdżownice) oraz bezskorupowe ślimaki. Okazjonalnie dieta jest uzupełniana o różne owady i pajęczaki.
Ambystoma tygrysia, Ambystoma tigrinum, Tiger Salamander Źródło: Wikipedia

Galeria zdjęć

Ambystoma tygrysia, Ambystoma tigrinum, Tiger Salamander

Systematyka

Domena:Eukarionty
Królestwo:Zwierzęta
Podtyp:Kręgowce
Gromada:Płazy
Rodzaj:Ambystoma
Indeks nazw polskich - gromada Płazy
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź