Antenariusowate (Antennariidae)

Do rodziny antenariusowatych (Antennariida) zalicza się 41 gatunków, które żyją w wodach morskich na całym świecie z wyjątkiem Morza Śródziemnego. Pierwsze gatunki powstały w epoce trzeciorzędu a dokładnie w epoce eocenu, kiedy zaczęły powstawać wyspecjalizowane formy ryb. Są to gatunki bentosowe, zasiedlające wody do 300 metrów głębokości z wyjątkiem Histrio sp., który żyje w pelagialu wraz z glonami z rodzaju Sargassum sp. Osobników należnych od tej rodziny posiadają krótkie oraz kuliste ciało, którego kolor potrafią dostosowywać do otoczenia, w którym się znajdują. Zdolność maskowania się jest strategią, która pozwala ukryć się przed drapieżnikami. Ich cechą charakterystyczną są trzy wyrostki znajdujące się nad oczami za pomocą których wabią swoją ofiarę. Są drapieżnikami, których dieta składa się głównie z ryb oraz skorupiaków. Odnotowano również przypadki zjadania osobników tego samego gatunku. Niektóre z gatunków hodowane są w akwariach morskich.
Indeks nazw polskich - rodzina Antenariusowate
A B C D E F G H I J K L Ł M N O Q P R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź